სტატისტიკა

შემოსული განცხადებები

2022 წელს შემოსული განვცადებები 2021 წელს შემოსული განცხადებები 2018 წელს შემოსული განცხადებები 2020 წელს შემოსული განცხადებები

ვრცლად

საჯარო ინფორმაციის სტატისტიკა

2021 წლის პირველ კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა 2021 წლის მეორე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა 2021 წლის მესამე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის გაცემის სტატისტიკა 2021 წლის მეოთხე კვარტალში საჯარო ინფორმაციის...

ვრცლად

    სიახლეები