დარეგისტრირებული პეტიცია და პეტიციის შედგენის შესახებ ინფორმაცია

არსებული მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიცია არ დარეგისტრირებულა.

იხილეთ პეტიციის შედგენის ინსტრუქცია

სიახლეები