დარეგისტრირებული პეტიცია და პეტიციის შედგენის შესახებ ინფორმაცია

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგისტრირებულია პეტიცია

იხილეთ პეტიციის შედგენის ინსტრუქცია

მიბმული ფაილები

სიახლეები