დარეგისტრირებული პეტიცია

არსებული მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პეტიცია არ დარეგისტრირებულა

სიახლეები