დასუფთავების სერვისი

მუნიციპალური ნარჩენების მართვის სერვისით მოცულია ქ.ცაგერისა და ნაწილობრივ 28 სოფლის მიმდებარე ტერიტორიები, რომლებიც სარგებლობენ კონტეინერული სისტემის მომსახურებით, ხოლო ნარჩენების გატანა ხდება  2 ახალი კომპაქტური ნაგავმზიდის გამოყენებით. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით გამოიყო სამშენებლო ნგრევის ნარჩენების  3 პოლიგონი. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფუძვნებული ა(ა)იპ კომუნალური მომსახურეობა ახორციელებს ქ. ცაგერში ანხორციელებს ქუჩების დაგვა დასუფთავებას.

სიახლეები