პრიორიტეტების დოკუმენტი

2024 წლის პრიორიტეტბის დოკუმენტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

ვრცლად

2023 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი

ვრცლად

2022 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის ხედვისა და საშუალოვადიანი პრიორიტეტების დოკუმენტი

ვრცლად


    სიახლეები