აუდიტის ანგარიში და დასკვნა


სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში

მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების საზედამხედველო საქმიანობის აუდიტის ანგარიში მუნიციპალიტეტების მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების მართვის აუდიტის ანგარიში ცაგერის...

ვრცლად

    სიახლეები