6-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებისა და ინკლუზიური ბავშვების ხელშეწყობის პროგრამა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლასურიაშში ფუნქციონირებს 6-დან 18 წლამდე ასაკის შშმ და ინკლუზიური ბავშვებისათვის  საკვირაო სკოლა, რომელიც ფინანსდება ცაგერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აღნიშნული სკოლით სარგებლობისათვის უნდა მიმართოთ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიას. საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 599 32 61 11

სიახლეები