ბავშვთა და მოხუცებულთა სპეციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობის სერვისი

მუნიციპალიტეტის მიერ ქ. ცაგერში გარემონტდა 110 ბენეფიციარზე გათვლილი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უმწეოთა სასადილოს შენობა.
 

სიახლეები