მიღებული გრანტები

გაეროს განვითარების პროგრამის (შემდგომში „UNDP“) მიერ ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტის შესახებ

საგრანტო ხელშეკრულების მიხედვით ცაგერის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 72 198 ლარი( იხ. საგრანტო ხელშეკრულება)

ვრცლად

იაპონიის საელჩოდან ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტის შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტმა იაპონიის საელჩოდან მიიღო გრანტი 70500 დოლარი, იხილეთ საგრანტო ხელშეკრულება

ვრცლად

    სიახლეები