კონკურსის შედეგები

N
ვაკანსიის დასახელება
გამოცხადების თარიღი
გამარჯვებული კანდიდატი
შენიშვნა
1
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
დავით მუშკუდიანი
 
2
 სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
13.08 2018
კობა კიზირია
 
3
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
ნინო გიორგობიანი
 
4
ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
ედიშერ ბენიძე
 
5
 ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
დავით მამარდაშვილი
 
7
ქვ ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
ნოდარი საღინაძე
 
9
საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
13.08 2018
ნანა შკუბულიანი
 
10
 საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
13.08 2018
მელანო მურცხვალაძე
 
 
11
ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
10.02.2018
ნინო რიჟამაძე
 

სიახლეები