კონკურსის შედეგები

 

N

ვაკანსიის დასახელება

გამოცხადების თარიღი

გამარჯვებული კანდიდატი

შენიშვნა

1

ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.

13.08 2018

დავით მუშკუდიანი

 

2

 სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის  მესამე  რანგის  პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

13.08 2018

კობა კიზირია

 

3

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის  მეოთხე  რანგის  პირველი  კატეგორიის  უმცროსი სპეციალისტი.

13.08 2018

ნინო გიორგობიანი

 

4

ზუბის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  მეოთხე  რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

13.08 2018

ედიშერ ბენიძე

 

5

 ოყურეშის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  მეოთხე  რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

13.08 2018

დავით მამარდაშვილი

 

7

ქვ ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში  მეოთხე  რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

13.08 2018

ნოდარი საღინაძე

 

9

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

13.08 2018

ნანა შკუბულიანი

 

10

 საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

13.08 2018

მელანო მურცხვალაძე

 

 

11

ორბელის  ადმინისტრაციულ ერთეულში  მეოთხე  რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.

10.02.2018

ნინო რიჟამაძე

 

12

ედამხედველობის სამსახურის მერამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

26.02.2019

ბაქარი ყურაშველი

 

სიახლეები