უპატრონო ცხოველთა იზოლირების სერვისი

 ა(ა)იპ „კომუნალური მომსახურება“ ხელშეკრულების საფუძველზე ანხორციელებს ქ.ცაგერის ქუჩების საზოგადოებრივ სივრცეებში უპატრონო ცხოველების იზოლირებას.

სიახლეები