შეკრებებისა და მანიფესტაციის შესახებ მუნიციპალიტეტის ინფორმირება

შეკრებებთან და მანიფესტაციებთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის ინფორმირების მიზნით წერილიბით შეგიძლიათ მიმართოთ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიას ქ. ცაგერი რუსთაველის ქუჩა N 58, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი 599 18 24 25

იხილეთ კანონი

სიახლეები