გამწვანების სერვისი

 მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს სარეკრიაციო ადგილების კეთილმოწყობას, ამ მიზნით რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ.ცაგერში არსებულ კეჭნარის სკვერს, აშენდა 2 ახალი სკვერი, დასრულების პროცესშია ტურისტული ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადაც გაშენდა გამწვანების ზოლი, მიმდინარეობს ქ.ცაგერში საზოგადოებრივ სივრცეებში არსებული გამწვანების ნარგავების მოვლა-პატრონობა.

სიახლეები