2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ნაკურალეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ოყურეშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ჩქუმის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

აღვის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ლასურიაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

წიფერჩის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ლუხვანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები

ჩხუტელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლე

სპათაგორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

უსახელოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ლაილაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

საირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ტვიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ღვირიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

ღვირიშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები

სიახლეები