საკრებულოს წევრების ანგარიშები 2018 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ

სიახლეები