სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები აღვის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ლაილაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ლასურიაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ნაკურალეშის...

ვრცლად

2021 წლის ბრძანება ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლბში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის შესახებ

2021 წლის მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თაობაზე ბრძანების დანართი

ვრცლად

2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები

მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი 2020 წლის...

ვრცლად

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

ღვირიშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ორბელის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ლუხვანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები აღვის...

ვრცლად

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

ვრცლად

2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები

მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი საპროექტო...

ვრცლად

    სიახლეები