სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები  აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ლაილაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ლასურიაშის ადმინისტრაციულ...

ვრცლად

2024 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ლაილაშის ადმინისტრაციულ...

ვრცლად

2024 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები

ბრძანება სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ ინფორმაცია შეხვედრების გრაფიკის შესახებ საპროექტო წინადადების ფორმა განსახორციელებელი პროექტების ჩამონათვალი ბრძანება შეხვედრების გრაფიკის შესახებ 2024 წლის საკრებულოს განკარგულება...

ვრცლად

2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

უსახელოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები  წიფერჩის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები  ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები  ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი...

ვრცლად

2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები აღვის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები საირმის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ნაკურალეშის ადმინისტრაციულ...

ვრცლად

2023 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები

ბრძანება სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ სამუშაო ჯგუფის შექმნის ბრძანების დანართი ბრძანება შეხვედრების გრაფიკის შესახებ ინფორმაცია შეხვედრების გრაფიკის შესახებ 2023 საკრებულოს განკარგულება ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით"...

ვრცლად

2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

უსახელოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ლასურიაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ლაილაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ქვედა ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალი სოფლები ზუბის...

ვრცლად

2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები აღვის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ლაილაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ლასურიაშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ნაკურალეშის...

ვრცლად

2021 წლის ბრძანება ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის" ფარგლბში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის შესახებ

2021 წლის მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის თაობაზე ბრძანების დანართი

ვრცლად

2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები

მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი 2020 წლის...

ვრცლად

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული შეხვედრების სხდომათა ოქმები

ღვირიშის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ორბელის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ლუხვანოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ზუბის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები ალპანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლები აღვის...

ვრცლად

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

2021 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან შემოსული საპროექტო განცხადებები

ვრცლად

2022 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული ღონისძიებები

მერის ბრძანება სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ მოსახლეობასთან შეხვედრების გრაფიკი საპროექტო...

ვრცლად

    სიახლეები