ცაგერას წმიდა გიორგის ეკლესია

ცაგერას წმიდა გიორგის ეკლესია. XXI ს. 2005 წ. ახალი, მოქმედი

სიახლეები