სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 14 ივნისს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომა გახსნა და დღის წესრიგი გააცნო დეპუტატებს ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ  ჭაბუკი ჭაბუკიანმა.

მიღებულ იქნა  დადგენილება:

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის #28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (მომხსენებელი  მამუკა  ლეთოდიანი).

ამით საკრებულოს სხდომამ მუშაობა დაასრულა.


სიახლეები