სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში  3 აგვისტოს ჩატარდა გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე  მარიკა კოპალიანი.

სხდომაზე განიხილე საკითხები:

ინფორმაცია-გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მიერ გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის მადლობის გამოცხადების წესი.

ინფორმაცია- ,,მონაწილეობითი დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების გაძლიერება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში.“

ინფორმაცია- ,,გენდერული და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მხარდაჭერა“- აქტივობა, მობილიზაცია და ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა.

გენდერული თანასწორობის საბჭოების ლოგოები.

გენდერული თანასწორობის საბჭოს ბიუჯეტირება.

გენდერული თანასწორობის  ექვსი თვის ანგარიში.

 

სიახლეები