სიახლეები

მუნიციპალიტეტის ანსაბლებმა მონაწილეობა მიიღეს მდგრადი განვითარების ფესტივალზე ამბროლაურში

მოცეკვავეთა ანსამბლი ,,ლეჩხუმი" და ცაგერის კულტურის ცენტრის მომღერალთა ანსამბლი,,სალაღობო" მდგრადი განვითარების ფესტივალზე ამბროლაურში

სიახლეები