სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს საჯარო სკოლების შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

ცაგერის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს საჯარო სკოლების შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
ქალაქ ცაგერის,ბარდნალის,ქვედა ცაგერის, ჩხუტელის და ტვიშის საჯარო სკოლებში ტარდება სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოები.
აღნიშნული პროექტებისთვის გამოყოფილი საერთო თანხა შეადგენს 407 150 ლარს.

სიახლეები