სიახლეები

ლაილაში - ისტორიული, მრავალეთნიკური სოფელი, სადაც ქართველებთან ერთად, ბერძნები, ებრაელები და სომხები ცხოვრობდნენ

ლაილაში - ისტორიული, მრავალეთნიკური სოფელი, სადაც ქართველებთან ერთად, ბერძნები, ებრაელები და სომხები ცხოვრობდნენ
სოფელი ცნობილია მისივე სახელწოდების ბიბლიით - ,,ლაილაშის ბიბლია“, რომელიც X საუკუნის უნიკალური ებრაულენოვანი ხელნაწერია

სიახლეები