სიახლეები

ჩვენი მიზანია ფერმერებს და სოფლად საქმიანობით დაინტერესებულ პირებს თანამედროვე ცოდნაზე და ტექნოლოგიებზე წვდომა გავუმარტივოთ.

ჩვენი მიზანია ფერმერებს და სოფლად საქმიანობით დაინტერესებულ პირებს თანამედროვე ცოდნაზე და ტექნოლოგიებზე წვდომა გავუმარტივოთ.
ამ საქმის განსახორციელებლად სოფლის განვითრების სააგენტოს 9 რეგიონული სამსახური და
45 მუნიციპალიტეტში საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრი ფუნქციონირებს, რომლებიც დაინტერესებულ პირებს საოფისე, დისტანციურ და საველე კონსულტაციებს უწევენ.
‼ფერმერული მეურნეობის დაგეგმარების პროცესში მნიშვნელოვანია ექსტენციონისტის მიერ დარგობრივი მიმართულების მიხედვით გაცემული რეკომენდაციები და მათი შესრულების მონიტორინგი.
გთავაზობთ რეგიონული სამსახურების facebook-ის გვერდებს????
▪შიდა ქართლი - https://bit.ly/3eojJX9
▪იმერეთი - https://bit.ly/36CSa8i
▪რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი - https://bit.ly/3xNRNE0
▪სამეგრელო-ზემო სვანეთი - https://bit.ly/2VPxFDn
▪კახეთი - https://bit.ly/3rdhF9J
▪მცხეთა-მთიანეთი - https://bit.ly/3rodZCh
▪სამცხე-ჯავახეთი - https://bit.ly/3elORGZ
▪გურია - https://bit.ly/3rb4NRm
▪ქვემო ქართლი - https://bit.ly/3yViC96

სიახლეები