სიახლეები

გამოცხადდა ტენდერი სოფელ ნაკურალეშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.

გამოცხადდა ტენდერი სოფელ ნაკურალეშის ჭაბურღილისა და წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე.
სატენდერო ღირებულებაა 199 000 ლარი.
სამუშაოები მიმდინარე წლის 31დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს.
აღნიშნული პროექტი ითვალისწინებს ჭაბურღილის მოწყობას სოფელ მაკურალეშში.პროექტის წარმატებით განხორციელებით მოხდება სოფლის მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება.

სიახლეები