გაცემული დანამატები

2020 წლის მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებზე დანამატი არ გაცემულა.

სიახლეები