სამივლინებო ხარჯები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს სამივლინებო ხარჯები შეადგენს 3742 ლარს.

სიახლეები