სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩქუმის საჯარო სკოლა

დირექტორი - მარინე დავითულიანი 

ტელ: 551  519  619

ელ. ფოსტა: Chkumi@mes.gov.ge 

ოსწავლეთა რაოდენობა  -   9

მასწავლებელთა რაოდენობა  -   11

სკოლას აქვს კეთილმოწყობილი საკლასო ოთახები, კომპიუტერის ოთახი და ბიბლიოთეკა. სარეაბილიტაციოა  გარე სპორტული მოედანი. სკოლა არის ცხრაკლასიანი. იგი დაარსდა 1958 წელს, ხის ერთსართულიან  შენობაში,  ხოლო 1979 წელს აშენდა 144  მოსწავლეზე გათვლილი  ორსართულიანი სტანდარტული სკოლა.  წლების განმავლობაში სკოლაში  ოთხმოცამდე ბავშვი სწავლობდა. ამჟამად მუშაობს 11 მასწავლებელი და სწავლობს 9 მოსწავლე.