ზუბის წმინდა გიორგის ეკლესია

ზუბის წმინდა გიორგის ეკლესია. XXI ს. 2003 წ. ახალი, მოქმედი. შენობი ტიპი - გუმბათოვანი. 

სიახლეები