სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უსახელოს საჯარო სკოლა

 
დირექტორი: თინათინ ლეშკაშელი
ტელ: 598574522
მოსწავლეთა რაოდენობა 3
მასწავლებელთა რაოდენობა 7
 
 
სოფელ უსახელოში, მეოცე საუკუნის ოციან წლებში გაიხსნა დაწყებითი სკოლა, რომელიც მალევე გადაკეთდა არასრულ საშუალო სკოლად. სკოლის დღევანდელი შენობა აშენებულია 1970-1971 წლებში, გათვლილია 80 მოსწავლეზე, მაგრამ, სამწუხაროდ, დემოგრაფიული პრობლემებიდან გამომდინარე, ამჟამად სულ სამი ბავშვი სწავლობს.