ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში