იაპონიის საელჩოდან ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტის შესახებ