2020 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

სიახლეები