2020 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი მუნიციპალიტეტში კოვიდ 19-ის პრევენციის შესახებ

სამოქალაქო მრჩეველთა სხდომის ოქმი სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საკრებულოს დადგენილების პროექტში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმი ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ.

ქალაქ ცაგერში არსებული სკვერისა და ბაღის მოვლის შესახებ

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული სოფლის საერთო კრებების ჩატარების შედეგებისა და შერჩეული პროექტების შესახებ