2021 წელს გაცემული დანამატები

2020 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებზე დანამატი არ გაცემულა

სიახლეები