მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

მერის ბრძანება ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია ქართულად 2022-2025 წ.წ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგია ინგლისურად 2022-2025 წ.წ.

გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების ამაღლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის მეთოდოლოგია

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სამოქმედო გეგმა ქართულად

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სამოქმედო გეგმა ინგლისურად