2021 წლის კრების ოქმები ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწყობის თაობაზე