2023 წლის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს სხდომის ოქმები