საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის შესაბამისად ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის ანგარიში