ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმები 2023 წელი

მიბმული ფაილები