ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის სხდომის ოქმები 2023 წელი