ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებები 2022 წელი

მიბმული ფაილები