უსახელოს ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - ვილიამ ხეცურიანი

ტელეფონის ნომერი: 599 47 52 76.

შემავალი სოფლები: უსახელო, ხოჯი.

ელ. ფოსტა: viliamkhecuriani@gmail.com