ჩქუმის ადმინისტრაციული ერთეული

შემავალი სოფლები: ჩქუმი, ქულბაქი.

მერის წარმომადგენელი ნუგზარი მამარდაშვილი

ტელ: 551 91 95 18

ელ. ფოსტა nugzarmamardashvili25@gmail.com