ჩქუმის ადმინისტრაციული ერთეული

შემავალი სოფლები: ჩქუმი, ქულბაქი.

სიახლეები