აღვის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - ბონდო ჩხეტიანი

ტელეფონის ნომერი: 599 74 57 05.

შემავალი სოფლები: ქვემო აღვი, ზედა აღვი, შუა აღვი, კენაში.

ელ. ფოსტა: info.cageri @gmail.com