აღვის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - ოლეგი მიქაძე

ტელეფონის ნომერი: 599 70 50 97.

შემავალი სოფლები: ქვემო აღვი, ზედა აღვი, შუა აღვი, კენაში.

სიახლეები