ჩხუტელის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - ბადრი სილაგაძე

ტელეფონის ნომერი: 599 35 42 03

შემავალი სოფლები: ჩხუტელი; ლასხანა; დოღურაში.

ელ. ფოსტა badrisilagadze55@gmail.com