ჩხუტელის ადმინისტრაციული ერთეული

მერის წარმომადგენელი - ბადრი სილაგაძე

ტელეფონის ნომერი: 551 12 91 76

შემავალი სოფლები: ჩხუტელი; ლასხანა; დოღურაში.