ა(ა)იპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ცენტრი

 ხელმძღვანელი - რამაზ მურცხვალაძე

დაიბადა 1957 წლის 10 თებერვალს

განათლება: 

1986 წელს დაამთავრა აფხაზეთის ა.მ გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი ისტორიის სპეციალობით.

სამუშაო გამოცდილება:

აქვს პედაგოგიური და საჯარო სამსახურში მუშაობის გამოცდილება.

2014  წლის დეკემბრიდან მუშაობს ა(ა)იპ -ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელად

ტელ: 598987466; ელ.ფოსტა: turizmis.centri@mail.ru

ა(ა)იპ -ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ხელშეწყობის ცენტრის შესახებ ინფორმაცია.

  ტურიზმის განვითარებისა და ძეგლთა დაცვის ა(ა)იპ  დაარსდა 2014 წლის 1 დეკემბიდან. ცენტრის ფუნქციაა ტურისტული მარშრუტების დადგენა, ინვესტიციების მოზიდვით ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების გატარება, კემპინგების მშენებლობა, ისტორიული და კულტურული ძეგლების აღრიცხვა, რელიგიური ტურიზმის ხელშეწყობა, ეკო და აგროტურიზმის, სამონადირეო და ექსტრემალური ტურიზმის,  კლდეზე ცოცვისა და სხვა ღონისძიებების განხორციელება.

სიახლეები