ა(ა)იპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებათა სამსახური

ხელმძღვანელი - მარინა ბურჯალიანი

დაიბადა 1957 წელს.

განათლება:

ილ. ჭავჭავაძის სახელობის თბილისის უცხო ენათა ინსტიტუტი, ფრანგულ-გერმანული ენების სპეციალობით. პროფესიით პედაგოგი .

სამუშაო გამოცდილება:

1981 წლიდან მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობებზე.

2007 წლიდან დღემდე მუშაობს ა(ა)იპ  სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების სამსახურის უფროსად.

საკომტაქტო ინფორმაცია:

ტელეფონის ნომერი: 599 69 06 83

ელ.ფოსტა: marinaburja@gmail.com

მისამართი: ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქუჩა N 57

 

 

ინფორმაცია მუნიციპალიტეტში არსებული საბავშვო ბაღების შესახებ:

N1 ს/ბაღი საბავშვო ბაღი,  მისამართი:   ქ. ცაგერი კოსტავას ქ. N23   ხელმძღვანელი -  ცარო გუგავა, ტელ:  591 00 07 75

N2 ს/ბაღი მისამართი ქ. ცაგერი ასათიანის ქ. N23, ხელმძღვანელი - ლელა კვირიკაშვილი, ტელ:  551 15 96 60

წიფერჩი საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  ელზა ჩარკვიანი, ტელ:  598 57 27 00

ზუბი საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი - ნუნუ მუშკუდიანი, ტელ:  595 53 75 60

დეხვირის  საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  ნარგიზა კირვალიძე, ტელ:   55112 81 49

ჩხუტელის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი - ელისო მეშველიანი, ტელ:  596 11 13 31

ლასურიაშის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი- სოფიო მუშკუდიანი, ტელ - 55118 66 93

ლაჯანის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  ბელა ჭაბუკიანი, ტელ:   598 25 23 72

ორბელის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  გიული გვიშიანი, ტელ:  599 73 54 80

ალპანის საბავშვო ბაღი, ხელმღვანელი - ეკა სილაგაძე, ტელ:  591 61 06 32

ქვ. ცაგერის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი - ია ახვლედიანი, ტელ:  599 35 44 81

მახაშის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი - თეონა ჯიაძე, ტელ  595 51 64  89

ოყურეშის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  ბელა ხაბულიანი, ტელ:   551 82 26 68

ქულბაქის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  ნათელა კანაჩაძე, ტელ:  595 50 57 81

ტვიშის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  გულთამზე ბანძელაძე, ტელ:  598 5957 70

ლაილაშის საბავშვო ბაღი, ხელმძღვანელი -  მარინე ფალავანდიშვილი, ტელ: 591 70 03 01