სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 30 ივნისს  სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე- თამაზ ჭაბუკიანი.

სხდომაზე განიხილეს საკითხი:

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის  №83  განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

საკითხს მხარი დაუჭირეს დამსწრეებმა.                                                                                           

 

სიახლეები