სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

 

  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2022 წლის  16 ნოემბერს  ჩატარდა საკრებულოს ბიუროს სხდომა ცაგერის მუნიციპალიტეტის  2023 წლის ბიუჯეტის პროექტის  განხილვის შესახებ.

ცნობა ბიუროს  სხდომის დღის წესრიგის შესახებ შესაბამის მასალებთან ერთად, ასევე აღნიშნული საკითხის შესაბამის კომისიებში განხილვის ვადები განთავსებულია საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე.

მისამართი: ქალაქი ცაგერი, რუსთაველის ქუჩა № 65

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო.

სიახლეები