სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2022 წლის  18 ნოემბერს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის  კომისიის სხდომა გაიმართა,  რომელსაც ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე მამუკა ხაბულიანი.

სხდომაზე განიხილეს საკითხი:

ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ.

 


სიახლეები