სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში 2022 წლის 2 დეკემბერს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის  კომისიის  სხდომა გაიმართა,   რომელსაც ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე  მამუკა ხაბულიანი.

სხდომაზე განიხილეს საკითხები:

  •   ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2022 წელს მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ.

 

  •  ,,ქალაქ ცაგერის ქუჩების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის №51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

საკითხებს მხარი დაუჭირეს დამსწრეებმა.

 

 

 

 

 

 

სიახლეები