სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომაა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2023 წლის  26 იანვარს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას  ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე ზაზა  ყურაშვილი.

სხდომაზე განიხილეს საკითხები:

  • ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ დამტკიცებული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში შეტანილი მუნიციპალიტეტის კუთვნილი უძრავი ქონების - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ  გაგულეჩში მდებარე 1000.00 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (ს/კ 89.04.30.193) ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
  • ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 04 მაისის N 24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.


სიახლეები